Header
nieuws & publicaties
Grenswaarden luchtkwaliteit

In Nederland wordt niet voldaan aan de Europese grenswaarden voor de luchtkwaliteit. De kort gedingrechter in Den Haag heeft de Staat op vordering van Milieudefensie en de Stichting Adem veroordeeld om binnen twee weken te beginnen met het opstellen van een luchtkwaliteitsplan.

Drempel passieve kiesrecht

Tegen het belletje trekken. Waarom ligt de drempel voor het passieve kiesrecht zo laag? André Gaastra en Jan Schinkelshoek, oud-Tweede Kamerlid voor het CDA en directeur bij het communicatieadviesbureau Schinkelshoek & Verhoog in Den haag, hebben samen een artikel geschreven.

Veiligheid bij evenementen

Mr. A.H. Gaastra heeft op 7 december gesproken op het congres ‘Veiligheid bij Evenementen’, dat plaats vond op The Hague Security Delta Campus (www. sbo.nl/veiligevenement).

enkele specialisaties

Onze cliënten vinden ons praktisch, professioneel en resultaatgericht. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring met:

  • overheidsbesluiten
  • vergunningen
  • afvalstoffen
  • bodemverontreiniging
  • geluid en emissies
  • (gevaarlijke) stoffen
  • bestemmingsplannen
  • bouwen en ontwikkelen
Gratis inloopspreekuur

Juridisch advies om de hoek? Gaastra advocaten, sinds 2007 gevestigd op Schiphol, houdt voor bedrijven, die ook in kantoren op Schiphol zijn gevestigd, iedere maandagmiddag van 14:00 t/m 15:00 uur een gratis inloopspreekuur.