Header
nieuws & publicaties
Veiligheid bij evenementen

Mr. A.H. Gaastra heeft op 7 december gesproken op het congres ‘Veiligheid bij Evenementen’, dat plaats vond op The Hague Security Delta Campus (www. sbo.nl/veiligevenement).

Who's Who Legal erkent Gaastra

Andre Gaastra is erkend als een van de meest vooraanstaande milieurechtadvocaten in Nederland. Hij beschreef de recente ontwikkelingen van het milieurecht in Nederland in de laatste editie van Who’s Who Environment.

De nieuwe Omgevingswet

Op dit moment ligt het wetsvoorstel voor een nieuwe Omgevingwet bij de Eerste Kamer. Het betreft een gigantische wetgevingsoperatie die moet leiden tot de integratie van een groot aantal wetten en AMvB’s.

enkele specialisaties

Onze cliënten vinden ons praktisch, professioneel en resultaatgericht. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring met:

  • overheidsbesluiten
  • vergunningen
  • afvalstoffen
  • bodemverontreiniging
  • geluid en emissies
  • (gevaarlijke) stoffen
  • bestemmingsplannen
  • bouwen en ontwikkelen
Gratis inloopspreekuur

Juridisch advies om de hoek? Gaastra advocaten, sinds 2007 gevestigd op Schiphol, houdt voor bedrijven, die ook in kantoren op Schiphol zijn gevestigd, iedere maandagmiddag van 14:00 t/m 15:00 uur een gratis inloopspreekuur.