Header
nieuws & publicaties
Overbrenging AVI-vliegas

Mr. A.H. Gaastra en mr. J.B.J. van der Kolk hebben een artikel geschreven met de titel “Is de overbrenging van AVI-vliegas voor het opvullen van Duitse mijnen in strijd met het Europese afvalstoffenrecht?” dat gepubliceerd is in het tijdschrift Milieu & Recht, Aflevering 1, 2018/2, p. 2 tot en met 9

PGS heeft geen directe werking

Een PGS-richtlijn betreft geen direct bindende wet- en regelgeving. Het is dus niet zo dat de drijver van een inrichting zomaar verplicht zou zijn om onverkort aan voorbeeldvoorschriften van een PGS-richtlijn te voldoen. Een PGS-richtlijn heeft immers geen directe werking.

Grenswaarden luchtkwaliteit

In Nederland wordt niet voldaan aan de Europese grenswaarden voor de luchtkwaliteit. De kort gedingrechter in Den Haag heeft de Staat op vordering van Milieudefensie en de Stichting Adem veroordeeld om binnen twee weken te beginnen met het opstellen van een luchtkwaliteitsplan.

enkele specialisaties

Onze cliënten vinden ons praktisch, professioneel en resultaatgericht. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring met:

  • overheidsbesluiten
  • vergunningen
  • afvalstoffen
  • bodemverontreiniging
  • geluid en emissies
  • (gevaarlijke) stoffen
  • bestemmingsplannen
  • bouwen en ontwikkelen
Gratis inloopspreekuur

Juridisch advies om de hoek? Gaastra advocaten, sinds 2007 gevestigd op Schiphol, houdt voor bedrijven, die ook in kantoren op Schiphol zijn gevestigd, iedere maandagmiddag van 14:00 t/m 15:00 uur een gratis inloopspreekuur.