Header
nieuws & publicaties
Architect is belanghebbende

Een architect van een kantoorpand is belanghebbende bij een omgevingsvergunning die leidt tot wijziging of aantasting van het oorspronkelijke ontwerp van het door hem ontworpen kantoorpand. Dit oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in zijn uitspraak van 14 februari 2018.

Beoordeling geluidbelasting

De Afdeling heeft geoordeeld dat het bij de beoordeling van de geluidbelasting in het kader van een goed woon- en leefklimaat niet genoeg is om vast te stellen dat er wordt voldaan aan de normen uit de Wet geluidhinder en/of de Wet milieubeheer, maar dat ook andere omstandigheden van belang zijn.

enkele specialisaties

Onze cliënten vinden ons praktisch, professioneel en resultaatgericht. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring met:

  • overheidsbesluiten
  • vergunningen
  • afvalstoffen
  • bodemverontreiniging
  • geluid en emissies
  • (gevaarlijke) stoffen
  • bestemmingsplannen
  • bouwen en ontwikkelen
Gratis inloopspreekuur

Juridisch advies om de hoek? Gaastra advocaten, sinds 2007 gevestigd op Schiphol, houdt voor bedrijven, die ook in kantoren op Schiphol zijn gevestigd, iedere maandagmiddag van 14:00 t/m 15:00 uur een gratis inloopspreekuur.