Header
Nederlands
English
Nederlands
English

Afvalstoffen en recycling

Gaastra advocaten staat geregeld belangrijke spelers op de afval- en recyclingmarkt bij met advies en het voeren van juridische procedures. Gaastra staat deze bedrijven bij in zaken omtrent:

 • afgifte en hergebruik van afval
 • transport van afval
 • inzameling van huishoudelijke afvalstoffen
 • beheer van stortplaatsen
 • industrieel afvalwater
 • vergunningen voor inzameling en/of verwerking van afvalstoffen
 • export van afval
 • bodemverontreiniging
 • externe veiligheid
 • milieuaansprakelijkheid
 • handhavingszaken
 • milieustrafrecht
 • grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen

Daarnaast staat Gaastra advocaten deze bedrijven bij op bijvoorbeeld het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, vastgoedtransacties, fusies en overnames.


terug naar boven


Kwalificatie afvalstoffen

Mogelijk kwalificeren stoffen die bij het productieproces overblijven niet langer als 'afvalstoffen' maar als bijproduct. Dit kan u als bedrijf veel geld schelen.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 020 654 96 44 of stuur een e-mail naar info@ga-law.eu