Header
Nederlands
English
Nederlands
English

Algemeen bestuursrecht

Het Algemeen Bestuursrecht vormt het juridische kader voor situaties waarin de overheid publiek gezag uitoefent. Gaastra advocaten weet hoe dat recht luidt, maar ook hoe het recht werkt. Relevante onderwerpen:

  • Begeleiden van bedrijven bij het aanvragen en verkrijgen van vergunningen en bij (een voornemen tot) intrekking daarvan
  • Advisering Openbaar Bestuur bij toepassing Wet Bibob
  • Subsidies voor infrastructurele projecten, speur-en ontwikkelingswerken, Europese stimuleringsprogramma's of specifiek stimuleringsbeleid van de nationale overheid
  • Nadeelcompensatietrajecten
  • Verkrijgen (en het behouden) van verscheidene soorten 'erkenningen' (als publieke omroep/afvalstoffeninzamelaar/bodemsaneringsdeskundige/toegelaten instelling voor de volkshuisvesting of gezondheidszorg)
  • Het begeleiden van en procederen over verzoeken ter verkrijging van overheidsinformatie (WOB)

 


terug naar boven


Goed om te weten

De overheid heeft invloed op bijna alle aspecten van het maatschappelijk leven. De overheid stelt regels vast en voert die uit. De overheid is beheerder van vele openbare voorzieningen, maar is ook toezichthouder en handhaver.

Gaastra advocaten adviseert en procedeert over zaken die tussen het bedrijfsleven en de overheid spelen. Wij staan zowel bedrijven als decentrale overheden bij. Dat zorgt ervoor dat de advocaten van Gaastra goed weten welke belangen over en weer kunnen spelen en waar in de benadering van de andere partij rekening mee moet worden gehouden.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 020 654 96 44 of stuur een e-mail naar info@ga-law.eu