Header
Nederlands
English
Nederlands
English

Bouw en infrastructuur

Met het voeren van juridische procedures voor en het adviseren van vastgoed- en projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en grote aannemers heeft Gaastra advocaten jarenlange ervaring. In deze procedures spelen een belangrijke rol zaken als:

  •  milieuaansprakelijkheid
  •  aspecten van ruimtelijke ordening

terug naar boven


Projectontwikkeling en natuurgebieden in het buitenland

Van belang voor ontwikkelaars en aanvragers van vergunningen in de grensstreek is dat de Raad van State recent heeft geoordeeld dat de mogelijke effecten van een project op beschermde natuurgebieden in het buitenland relevant zijn bij vergunningverlening. Als wordt nagelaten die effecten te beoordelen, kan de omgevingsvergunning sneuvelen.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 020 654 96 44 of stuur een e-mail naar info@ga-law.eu