Header
Nederlands
English
Nederlands
English

Vastgoedrecht

Onder vastgoedrecht valt de verwerving van grond, het contracteren in de bouw en het recht op het gebruik van het vastgoed (eigendom, huur, erfpacht, opstal en andere gebruiksrechten).

Gaastra advocaten adviseert en procedeert over:

  • de verwerving en vervreemding van onroerend goed, met name in gevallen waarin sprake is van (voormalige) industriële en verontreinigde gronden.
  • herontwikkelingsprojecten (onder meer omgaan met asbest in bouwwerken of de grond)
  • asbestsaneringstrajecten (opstellen van contracten en aktes voor de sloop- en herontwikkeling van bedrijfsgebouwen- en installaties)
  • diverse rechten op vastgoed, waaronder eigendom, huur, erfpacht en opstalrechten

terug naar boven


Goed om te weten

Bij de overdracht van bedrijfsonroerendgoed speelt bodemverontreiniging vaak een belangrijke rol. In bijna elke transactie is aan de orde de vraag of sprake is van verontreinigde grond en hoe daar in de contractuele sfeer mee om moet worden gegaan. Andere advocaten- en notariskantoren roepen bij het begeleiden van vastgoedtransacties regelmatig de bijstand in van Gaastra advocaten voor de contractuele afwikkeling van de milieuparagraaf.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 020 654 96 44 of stuur een e-mail naar info@ga-law.eu