Header
Nederlands
English
Nederlands
English

Ruimtelijk bestuursrecht

Het ruimtelijk bestuursrecht regelt de wijze waarop de ruimte in Nederland geografisch wordt ingericht en hoe er moet worden gebouwd. Het betreft de vaststelling van ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen, waaraan getoetst moet worden voor beantwoorden van de vraag of een bepaald bouwwerk, zoals een industrieel complex, een ziekenhuis of hotelrestaurant op een bepaalde plaats mag worden gebouwd respectievelijk of grond voor bepaalde activiteiten in gebruik mag worden genomen.

De specialisten van Gaastra advocaten kennen de weg in dit veelomvattende en complexe rechtsgebied en kunnen bijstand verlenen inzake:

  • het verwezenlijken van bouw- of uitbreidingsplannen t.b.v. industrie en decentrale overheden
  • het opstellen en beoordelen van bestemmings- en/of beheersplannen
  • het inpassen van complexe ruimtelijke projecten
  • vergunningsaspecten m.b.t. monumenten
  • procedures over planschade en nadeelcompensatie
  • het begeleiden van herontwikkelingsprojecten

 


terug naar boven


Goed om te weten

Het ruimtelijk bestuursrecht heeft de afgelopen jaren belangrijke wijzigingen ondergaan. Vele van deze wijzigingen hebben betrekking op de rechtsbescherming tegen ruimtelijke plannen en vergunningen om te bouwen.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 020 654 96 44 of stuur een e-mail naar info@ga-law.eu