Header
Nederlands
English
Nederlands
English

Toezicht & handhaving

De overheid treedt op vele terreinen terug, maar dat geldt niet voor het uitoefenen van toezicht en handhaving. Het bedrijfsleven ervaart steeds meer en steeds strenger optreden door gemeente en provincie, maar ook door de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Inspectie SZW en andere toezichthouders zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Gaastra advocaten adviseert en procedeert over:

  • bestuursrechtelijke handhavingskwesties in alle voorkomende zaken
  • strafrechtelijke onderzoeken naar overtredingen van bijvoorbeeld milieuregels en arbeidstijdenregels
  • (onaangekondigd) inspectiebezoek van handhavers (omgevingsdienst, waterschappen e.a.)
  • BRZO controles (Besluit Risico's Zware Ongevallen) e.a.

Per 1 april 2013 is de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA opgegaan in de nieuwe toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM).

 


terug naar boven


Goed om te weten

Bij een onaangekondigd bezoek van handhavers aan uw bedrijf adviseert Gaastra advocaten uw bedrijf om onmiddelijk contact op te nemen (020 6549644). De aanwezigheid van een advocaat die een dergelijk bezoek begeleidt kan van eminent belang zijn voor uw positie en die van het bedrijf en voor een voorspoedige afhandeling van de zaak. Gaastra advocaten kan u een modelprocedure/ draaiboek aanreiken.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 020 654 96 44 of stuur een e-mail naar info@ga-law.eu