pagina afdrukken


Afvalstoffenbelasting

De afvalstoffenbelasting gaat per 1 januari 2015 omlaag van EUR 17,00 per ton naar EUR 13,00 per ton. De heffing geldt vanaf die datum echter niet langer uitsluitend voor het storten maar tevens voor het verbranden van afval.

De afvalstoffenbelasting gaat per 1 januari 2015 omlaag van EUR 17,00 per ton naar EUR 13,00 per ton. De heffing geldt vanaf die datum echter niet langer uitsluitend voor het storten maar tevens voor het verbranden van afval. Dat laatste is nieuw. Er wordt geen afvalstoffenbelasting geheven voor afval dat wordt gerecycled. De belasting wordt geheven aan de poort van de stort- en verbrandingsinrichtingen.
               
Deze wetsvoorstellen blijken uit het belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag is gepresenteerd. Wanneer deze wetswijzigingen daadwerkelijk in werking zullen treden is afhankelijk van de behandeling in het parlement en de publicatie in het Staatsblad. Tot 1 januari 2015 wordt in elk geval uitsluitend stortafval belast tegen het huidige tarief.