pagina afdrukken


Allergenenwetgeving

Horecaondernemers zijn per 13 december 2014 verplicht om informatie aan hun gasten beschikbaar te stellen omtrent de aanwezigheid van allergenen in gerechten. Dit moet de voedselveiligheid voor mensen met een allergie voor bijvoorbeeld pinda�s, gluten en schaaldieren vergroten.

Horecaondernemers zijn per 13 december 2014 verplicht om informatie aan hun gasten beschikbaar te stellen omtrent de aanwezigheid van allergenen in gerechten. Dit moet de voedselveiligheid voor mensen met een allergie voor bijvoorbeeld pinda’s, gluten en schaaldieren vergroten.

Deze verplichting is een gevolg van het van kracht worden van de Europese Verordening betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (EU) Nr. 1169/2011. De verplichting komt er in de praktijk op neer dat een horecaondernemer de allergeneninformatie, als onderdeel van het voedselveiligheidsplan, schriftelijk moet vastleggen. De allergeneninformatie moet voor het personeel van de onderneming te allen tijde raadpleegbaar zijn.

Afhankelijk van het soort en grootte van zijn onderneming heeft de horecaondernemer een aantal keuzemogelijkheden om zijn gasten te informeren over de aanwezigheid van allergenen in gerechten. De horecaondernemer kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de allergeneninformatie op te nemen in een allergenenlijst en deze vervolgens aan de menukaart toe te voegen. Een andere mogelijkheid is om een mededeling te plaatsen op de menukaart dat een gast met een voedselallergie dit bij het personeel kan melden, zodat zij de gast kunnen voorlichten omtrent de aanwezigheid van eventuele allergenen.

Het is van groot belang dat een horecaondernemer beschikt over een gedegen allergenenbeleid. Horecaondernemers die na de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving geen gedegen allergenenbeleid hebben ingevoerd, riskeren namelijk niet enkel boetes van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, maar zijn in beginsel ook niet verzekerd bij eventuele schade en aansprakelijkstelling.