pagina afdrukken


Beperking in bestemmingsplan

De bereikbaarheid van uw bedrijf kan in een bestemmingsplan worden beperkt. Voor bedrijven is bereikbaarheid (over de weg en het water) van essentieel belang. Uit recente jurisprudentie blijkt dat in bestemmingsplannen onder meer de lichtercapaciteit voor bulkgoederen kan worden gemaximeerd.

De bereikbaarheid van uw bedrijf kan in een bestemmingsplan worden beperkt De bereikbaarheid van uw bedrijf kan in een bestemmingsplan worden beperkt. Voor bedrijven is bereikbaarheid (over de weg en het water) van essentieel belang. Uit recente jurisprudentie blijkt dat in bestemmingsplannen onder meer de lichtercapaciteit voor bulkgoederen kan worden gemaximeerd. Daar heeft de gemeenteraad van Velsen toe besloten voor een bepaalde lichterlocatie binnen de gemeente.

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn dergelijke regels geen milieukwaliteitseisen (die niet in een bestemmingsplan kunnen worden opgenomen) en bovendien ruimtelijk relevant. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan moet volgens de Afdeling wel rekening worden gehouden met de reeds vergunde lichtercapaciteit van de betreffende bedrijven. Als dat niet gebeurt, kan het bestemmingsplan op dit punt worden vernietigd. Dan moet de mogelijk benadeelde echter wel tijdig opkomen tegen het bestemmingsplan. Anders zijn de planregels in beginsel onherroepelijk en kan daar niets meer tegen worden gedaan. Het is dus in toenemende mate van belang voor bedrijven om de ontwikkelingen rond een eventueel nieuw (ontwerp)bestemmingsplan te (blijven) volgen en tijdig een zienswijze in te dienen als het bedrijf dreigt onbereikbaar (of verminderd bereikbaar) te worden.