pagina afdrukken


CCIC-certificaat niet vereist

Het zonder CCIC-certificaat (Certificate for Pre-Shipment Inspection of Recycling Scraps to China issued by China) overbrengen van afvalstoffen naar China is naar de huidige stand van het recht niet in strijd met de met de Europese verordening inzake de overbrenging van afvalstoffen (de "EVOA").

Bewaak uw geluidruimteEen CCIC-certificaat is naar Nederlands recht niet verplicht voor de export van afvalstoffen naar China. Het zonder CCIC-certificaat (Certificate for Pre-Shipment Inspection of Recycling Scraps to China issued by China) overbrengen van afvalstoffen naar China is naar de huidige stand van het recht niet in strijd met de met de Europese verordening inzake de overbrenging van afvalstoffen (de "EVOA"). Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad waarbij in cassatie de vrijspraak wordt bevestigd van een metaalrecyclingbedrijf dat ervan werd verdacht afvalstoffen (ijzer- en staalschroot en aluminiumschroot) in strijd met de EVOA naar China te hebben overgebracht, omdat het niet over een CCIC-certificaat beschikte.

De EVOA stelt onder meer regels voor de overbrenging van afvalstoffen naar landen buiten de Europese Unie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen landen die wel zijn aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (hierna: "OESO") en landen die niet zijn aangesloten bij de OESO. China is niet aangesloten bij de OESO. China is dan ook, kort gezegd, op basis van de EVOA gevraagd aan de Europese Commissie te laten weten of afvalstoffen vanuit de EU naar China mogen worden uitgevoerd en welke controleprocedure het daarvoor zou willen hanteren. De Chinese autoriteiten hebben aangegeven niet te kiezen voor een uitvoerverbod op metaalschroot uit de EU, maar voor aanvullende eisen in de vorm van het CCIC-certificaat. Zonder CCIC-certificaat is de invoer in China verboden.

In 2008 werd bij een controle van een transport metaalschroot geconstateerd dat geen CCIC-certificaat aanwezig was. Het openbaar ministerie zag in het ontbreken daarvan reden om strijd met de EVOA aan te nemen. De Hoge Raad ziet dat echter anders. China heeft volgens de Hoge Raad immers niet gekozen voor een uitvoerverbod uit de EU op basis van de EVOA, maar voor een eigen controleregime (een invoerverbod zonder CCIC). Dat controleregime is gebaseerd op Chinees recht. Er is dan ook geen sprake van een "illegale overbrenging" in de zin van de EVOA en dus kan daar in Nederland niet tegen worden opgetreden.

Wij zien hierin een bevestiging van de opvatting die wij als kantoor altijd al huldigden. Het is goed dat hier nu duidelijkheid over is.