pagina afdrukken


Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet heeft sinds 25 april 2013 een permanent karakter.

Bij wet van 28 maart 2013 is besloten tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw). Oorspronkelijk was het de bedoeling van de wetgever dat de Chw in 2014 zou aflopen.

Naast het permanent maken van de Chw zijn er met deze wetswijziging nog een aantal wijzigingen doorgevoerd, zoals het verdwijnen van het aparte planfiguur 'gebiedsontwikkelingsplan'. Daarnaast wordt de beperking van het beroepsrecht voor decentrale overheden gewijzigd. Het wordt voor decentrale overheden weer mogelijk om beroep in te stellen tegen een besluiten van andere decentrale overheden. Tevens wordt de reikwijdte van het gebruik van ontwikkelingsgebieden voor de haven vanRotterdam verruimd. Voorts worden een aantal wetten, waaronder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening op een aantal punten gewijzigd.

Het is de bedoeling van de wetgever om de Chw op termijn in de nog in te voeren Omgevingswet te laten opgaan.