pagina afdrukken


Dwangsom ingetrokken

Gaastra advocaten heeft deze week voor een tankopslagbedrijf bereikt dat het bevoegd gezag in een handhavingskwestie heeft ingezien dat een opgelegde last onder dwangsom moet worden ingetrokken.

Gaastra advocaten heeft deze week voor een tankopslagbedrijf bereikt dat het bevoegd gezag in een handhavingskwestie heeft ingezien dat een opgelegde last onder dwangsom moet worden ingetrokken. Deze intrekking vond enkele dagen voor de hoorzitting plaats. Het is een goede zaak dat het bevoegd gezag de procedure niet heeft voortgezet en na dit inzicht spoedig tot intrekking is overgegaan, waardoor een langdurige en kostbare juridische procedure is voorkomen.