pagina afdrukken


Haaksbergen

Bij de vergunningverlening inzake het monster truck evenement in Haaksbergen, waarbij drie doden vielen, was sprake van gebrek aan alertheid. Dit concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in haar recent gepubliceerde rapport �Monster truck ongeval Haaksbergen � tussen vergewissen en vergunnen.�

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (hierna: “De Onderzoeksraad”) is van mening dat veel Nederlandse gemeenten de evenementenvergunning als instrument beter kunnen benutten door vergunningverlening in te richten als een veiligheidskritisch proces. De Onderzoeksraad ziet hier uitdrukkelijk een rol voor de burgemeester als bestuurlijk eigenaar van de evenementenvergunning en het daarbij behorende proces. Door daarnaast de vergunningverlenend ambtenaren te professionaliseren kunnen de mensen die gezamenlijk de veiligheid bij evenementen bepalen beter hun rol vervullen. Vergunningverlening is mensenwerk dat maatwerk vraagt. Daarom is het vooral belangrijk de omstandigheden te scheppen waarin de mensen zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Naar het oordeel van de Onderzoeksraad biedt de bestaande wet- en regelgeving daarvoor voldoende ruimte.

Na het ongeval heeft de gemeente Haaksbergen het proces van vergunningverlening voor evenementen op verschillende punten aangepast. De Onderzoeksraad meent echter dat ook in Haaksbergen de burgemeester, conform de regelgeving, een centrale rol in het proces van de vergunningverlening moet nemen, zodat hij doorlopend zicht kan houden op de kwaliteit van de vergunningverlening. Tegelijkertijd dienen de behandelend ambtenaren zich er actief van te vergewissen dat de organisator van een evenement de risico’s kent en deze zodanig beheerst dat de openbare veiligheid niet in gevaar komt.