pagina afdrukken


Hergebruik afval

Bij velen lijkt nog het denkbeeld te bestaan dat alles wat 'afval' wordt genoemd weinig tot geen economische waarde heeft en dat afval per definitie aan (strikt) toezicht is onderworpen. Bedrijven benutten hierdoor de kansen die de huidige wetgeving biedt onvoldoende, aldus mr. Bodelier in het FD.

Er is veel te winnen als de huidige wet- en regelgeving voor afval beter wordt ingezet. Overheid, rechters, bedrijfsleven en burgers lijken nog te veel het oude denkbeeld te koesteren dat alles wat afval’ wordt genoemd weinig tot geen economische waarde heeft en dat afval per definitie aan (strikt) toezicht moet worden onderworpen.

Dit leidt ertoe dat overheid en rechters de bestaande afvalstoffenregelgeving te rigide uitleggen en toepassen. Bedrijven benutten de kansen die de huidige regelgeving biedt onvoldoende. Dit stelt mr. Bodelier in het FD van 10 februari 2014.