pagina afdrukken


Hoge boete voor Odfjell

De rechtbank Rotterdam heeft tankterminalbedrijf Odfjell op 3 december 2013 een boete van drie miljoen euro opgelegd wegens het handelen in strijd met vergunningvoorschriften en de Arbeidsomstandighedenwet en het niet nemen van maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen.

De rechtbank Rotterdam heeft het tankterminalbedrijf Odfjell op 3 december 2013 een boete van drie miljoen euro opgelegd wegens het handelen in strijd met vergunningvoorschriften, het niet nemen van maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen en het handelen in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet.

De overtredingen bestonden onder meer uit het niet gebruiksklaar hebben van blusmiddelen, er was geen goedgekeurd inspectieplan, de drukventielen van de tanks werden niet periodiek gecontroleerd, werknemers van Odfjell werden zonder voldoende bescherming bloot gesteld aan giftige stoffen en Odfjell heeft verzuimt aangifte te doen van verschillende incidenten. De officier van justitie eiste een boete van drie miljoen euro en de voorwaardelijke stillegging van de desbetreffende inrichting van Odfjell.

De rechtbank rekende Odfjell de overtredingen, mede gelet op het feit dat het bedrijf gelegen is in een drukbevolkt gebied, zwaar aan. Tevens heeft de rechtbank mee laten wegen dat er sprake is van een structureel probleem ten aanzien van het handelen in strijd met voorschriften. Daarnaast overweegt de rechtbank dat Odfjell in het verleden al meerdere malen is veroordeeld voor vergelijkbare feiten.

Een boete van drie miljoen euro is volgens de rechtbank derhalve op zijn plaats. De rechtbank volgt de officier van justitie niet ten aanzien van de geëiste voorwaardelijke stillegging van een jaar. Stillegging is volgens de rechtbank niet op zijn plaats, omdat Odfjell aanzienlijke inspanningen levert om de situatie te verbeteren en door verschillende bestuursorganen streng toezicht wordt gehouden. Het strenge toezicht is volgens de rechtbank een voldoende waarborg ter voorkoming van recidive.