pagina afdrukken


Ontwikkeling windenergie

Op 31 maart 2014 heeft de regering de Rijksstructuurvisie �Wind op Land� vastgesteld. Daarin worden 11 gebieden aangewezen waar volgens de rijksoverheid windturbines kunnen worden geplaatst.

Deze structuurvisie (klik hier) past in de ambitie van het kabinet om in 2023 16% van het Nederlandse energieverbruik afkomstig te laten zijn van duurzame bronnen (zon, wind en water). In 2020 dient volgens de regering 4.450 MW windenergie te worden opgewekt op zee en 6.000 MW op land.

Op tal van plaatsen komt de ontwikkeling van windenergie op land nu op gang. Ook in Noord-Holland. Op 2 april 2014 heeft de provincie Noord-Holland conceptkaarten opgesteld waarop de mogelijke locaties voor windturbines zijn ingetekend (voor de kaarten klik hier). Het zal volgens de provincie gaan om 50 nieuwe turbines op maximaal acht locaties. Deze zullen waarschijnlijk binnenkort worden ontwikkeld.

Bij de ontwikkeling van windenergie komen tal van juridische knelpunten aan de orde. Gaastra advocaten heeft veel ervaring en specialistische kennis op dit gebied. Heeft u vragen of wenst u advies over de ontwikkeling van windturbines, neem dan contact met ons op.