pagina afdrukken


Overbrenging AVI-vliegas

Mr. A.H. Gaastra en mr. J.B.J. van der Kolk hebben een artikel geschreven met de titel �Is de overbrenging van AVI-vliegas voor het opvullen van Duitse mijnen in strijd met het Europese afvalstoffenrecht?� dat gepubliceerd is in het tijdschrift Milieu & Recht, Aflevering 1, 2018/2, p. 2 tot en met 9

Mr. A.H. Gaastra en mr. J.B.J. van der Kolk hebben een artikel geschreven met de titel “Is de overbrenging van AVI-vliegas voor het opvullen van Duitse mijnen in strijd met het Europese afvalstoffenrecht?” dat gepubliceerd is in het tijdschrift Milieu & Recht, Aflevering 1, 2018/2, p. 2 tot en met 9. U treft het volledige artikel hier.

In het artikel wordt gemotiveerd uiteen gezet dat de overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen, waaronder AVI-vliegas, voor het opvullen van uitgegraven ruimtes van (Duitse) mijnen onder de noemer ‘nuttige toepassing’ in strijd is met het Europese afvalstoffenrecht. Het is artikel is geschreven naar aanleiding van een advies over deze kwestie dat in opdracht van een in Nederland gevestigd afvalstoffenbedrijf is uitgebracht. 

Op grond van het Europese afvalstoffenrecht kwalificeert elke handeling met afvalstoffen als een handeling van ‘nuttige  toepassing’ of als ‘verwijderingshandeling’. Op 28 juli 2016 heeft het Europese Hof van Justitie in zaak nr. C-147/15 arrest gewezen en daarin antwoord gegeven op de vraag onder welke voorwaarden het opvullen van een stilgelegde steengroeve in Italië met ‘niet uit de winningsindustrie afkomstig afval’ kan kwalificeren als ‘nuttige toepassing’ (ECLI:EU:C:2016:606, hierna: het arrest Bari/Mastrodonato). Dit arrest heeft ons inziens ook betekenis voor de opvulling van uitgegraven ruimtes van (Duitse) mijnen met (niet-inerte of) gevaarlijke afvalstoffen (zoals AVI-vliegas) en het anderszins brengen van (dergelijke) afvalstoffen in de bodem of ondergrond. Gelet op de overwegingen van het Hof in dit arrest ten aanzien van het in het afvalstoffenrecht relevante begrip ‘nuttige toepassing’, kwalificeert de opvulling van Duitse mijnen met gevaarlijke afvalstoffen naar onze opvatting niet (meer) als ‘nuttige toepassing’, maar als ‘verwijdering’. Gelet hierop zou de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat dan ook bezwaar moeten maken tegen deze overbrengingen op basis van de verkeerde indeling als ‘nuttige toepassing’ en het beginsel van zelfvoorziening.