pagina afdrukken


Saneren bodemverontreiniging

Het saneren van bodemverontreiniging in Nederland loopt achter bij de beleidsverwachtingen.

Het saneren van bodemverontreiniging in Nederland loopt achter bij de beleidsverwachtingen. De in 2006 ingevoerde wettelijke verplichting ernstige en urgente historische verontreinigingen te saneren heeft niet tot een versnelling van de saneringen geleid. Dit heeft waarschijnlijk als oorzaak doordat er (nog) geen wettelijke verplichting was onderzoek te doen naar historische verontreiniging.

Nieuwe wettelijke onderzoeksverplichtingen

Sinds 1 juli 2013 is in de Wet bodembescherming een nieuwe verplichting opgenomen in bepaalde gevallen een nader bodemonderzoek uit te voeren. Deze onderzoeken moeten uiterlijk 1 januari 2014 zijn uitgevoerd. Indien deze verplichting niet wordt nageleefd, kan zowel een bestuurlijke sanctie als strafrechtelijke vervolging volgen.

Normadressanten

De nieuwe verplichting geldt voor eigenaars en erfpachters van bepaalde categorieën bedrijventerrein en alleen in het geval uit eerder onderzoek is gebleken dat de bodem van het industrieterrein verontreinigd is. Om nodeloze nadere bodemonderzoeken te voorkomen geldt de verplichting niet indien überhaupt nog geen eerste bodemonderzoek is uitgevoerd. Dat kan betekenen dat enkele  gevallen van ernstige bodemverontreiniging mogelijk niet worden opgemerkt. Dit heeft de wetgever ingecalculeerd. Indien een verontreinigd bedrijventerrein van eigenaar of erfpachter wisselt, geldt de verplichting zowel voor de huidige als de opvolgend eigenaar of erfpachter.

Categorieën bedrijventerreinen

De verplichting geldt onder meer voor kolenmijnen, gasbedrijven, olieraffinaderijen, benzinestations, marine- en de luchtmachtbases, vliegvelden, hout- en verfindustrie, staal- en metaalwerken, verschillende typen machinefabrieken, elektrotechnische- en elektronica-industrie, sloop-en reparatiebedrijven voor schepen, chemische industrie, stortplaatsen en treinstations.

Bijkomende vereisten

Het doel van de wetgever is de sanering van historische verontreiniging (i.e. verontreiniging ontstaan vóór 1987) te bespoedigen. Hierdoor geldt de verplichting alleen voor die bedrijventerreinen waar in het verleden een of meerdere Hinderwetvergunningen zijn verleend voor de activiteiten op het bedrijventerrein.

Het is nog maar de vraag of er veel bedrijventerreinen zijn waarvoor de nieuwe verplichting is komen te gelden. Desalniettemin is het raadzaam te onderzoeken of de verplichting op uw bedrijventerrein van toepassing is of niet.

Gaastra advocaten adviseert bedrijven die te maken hebben met bodemverontreiniging. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 020-6549644 of per e-mail via info@ga-law.eu