pagina afdrukken


Schorsing dwangsom Odfjell

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft de aan Odfjell opgelegde last onder dwangsom geschorst.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft in een recente uitspraak (ECLI:NL:RBDHA:2013:10469) de aan Odfjell opgelegde last onder dwangsom geschorst.

De dwangsom verplicht Odfjell, kort gezegd, tot het buiten gebruik stellen en houden van opslagtanks waarvan Odfjell niet kan aantonen dat zij voldoen aan de eisen van het Risk Based Inspection-systeem.

Volgens de voorzieningenrechter is geen sprake van overtreding van de vergunningvoorschriften waarop gedeputeerde staten de last onder dwangsom hebben gebaseerd. Deze vergunningvoorschriften bieden dan ook geen grondslag voor de opgelegde last onder dwangsom.

Daarnaast is de voorzieningenrechter van oordeel dat de eis van gedeputeerde staten dat Odfjell moet aantonen dat de opslagtanks aan de desbetreffende eisen voldoen een ontoelaatbare omkering van de bestuursrechtelijke bewijsregels. Het zijn dan ook gedeputeerde staten die in beginsel moeten aantonen dat de opslagtanks niet voldoen.

Deze uitspraak is een bevestiging van de vaste jurisprudentie dat het bevoegd gezag moet aantonen dat er sprake is van overtreding van vergunningvoorschriften alvorens zij tot handhavend optreden kan overgaan.