pagina afdrukken


Voorwaardelijke verplichtingen

In een bestemmingsplan kunnen (en moeten soms) voorwaardelijke verplichtingen worden opgenomen.

In een bestemmingsplan kunnen – ondanks het uitgangspunt dat sprake is van toelatingsplanologie – voorwaardelijke verplichtingen worden opgenomen. Deze materie bespreekt Marijn Bodelier in zijn onlangs in De Gemeentestem gepubliceerde artikel ‘Voorwaardelijke verplichtingen: een verkenning van de stand van zaken'.

Er is niet een eenduidige lijn te ontdekken wanneer maatregelen volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) nu in een bestemmingsplan moeten worden opgenomen. In beginsel lijken uit het oogpunt van ruimtelijke aanvaardbaarheid noodzakelijke maatregelen als voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan te moeten worden voorgeschreven, zij het dat een en ander in een concreet geval gelet op nog te verlenen vergunningen, een aanvullende overeenkomst of een specifieke planregeling ook zonder voorwaardelijke verplichting door de Afdeling aanvaardbaar kan worden geacht. Duidelijk lijkt wel te zijn dat de Afdeling alleen maar een aanvullende overeenkomst onvoldoende acht.