pagina afdrukken


Warmtewet

Op 1 januari 2014 treedt de Warmtewet in werking. Het doel van de Warmtewet is onder meer het beschermen van de consument tegen te hoge prijzen voor collectieve verwarming. Deze wet heeft niet alleen gevolgen voor de traditionele warmteleveranciers, maar ook voor bepaalde verhuurders en huurders.

Op 1 januari 2014 treedt de Warmtewet in werking. Het doel van de Warmtewet is onder meer het beschermen van de consument tegen te hoge prijzen voor collectieve verwarming. Deze wet heeft niet alleen gevolgen voor de traditionele warmteleveranciers, zoals energiemaatschappijen en stadsverwarmingbedrijven, maar ook voor verhuurders die onder deze wet vallen en hun huurders. Jan Rube heeft daar al eerder een artikel over geschreven in het Tijdschrift Bouwrecht.

De regelgeving van de Warmtewet is complex. Zo kan bijvoorbeeld discussie ontstaan welke onderdelen van warmtelevering afzonderlijk van de warmteprijs in rekening gebracht kan worden en of de Huurcommissie bevoegd is kennis te nemen van geschillen omtrent de warmtelevering.

Jan Rube heeft voor de Nederlandse Woonbond, belangenvereniging van huurdersorganisaties, een juridisch advies opgesteld over enkele gevolgen van de Warmtewet voor huurders. Mede aan de hand van dat advies heeft de Nederlandse Woonbond de Woonbondbrochure ‘De Warmtewet, een handreiking voor huurders over stadsverwarming, blokverwarming en collectieve duurzame warmtelevering’ geschreven. De brochure is verkrijgbaar in de webwinkel van de Nederlandse Woonbond. (https://www.woonbond.nl/pages/webwinkel/SE37)