pagina afdrukken


Wet Bibob en vastgoed

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is per 1 juli 2013 grondig gewijzigd. De wijzigingen hebben voor de vastgoedsector gevolgen. In hun artikel (Bouwrecht 2014/63) bespreken Jan Rube en Frank Wijnveld twee voor de vastgoedsector relevante wijzigingen.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is per 1 juli 2013 grondig gewijzigd. Deze wijziging heeft enige discussie opgeleverd. Zo was er bijvoorbeeld de opmerking van de Minister van Veiligheid en Justitie (de minister) dat in het kader van de Wet Bibob een transactie met het Openbaar Ministerie als bedoeld in art. 74 Sr gelijk staat aan een publieke schuldbekentenis. Dat is voor met name rechtspersonen die verdacht worden van financiële delicten relevant. Bij financiële delicten wordt namelijk doorgaans getransigeerd met het Openbaar Ministerie in plaats van dat de zaak op zitting komt.

De wijzigingen hebben ook voor de vastgoedsector gevolgen. In hun artikel (Bouwrecht 2014/63) bespreken Jan Rube en Frank Wijnveld twee voor de vastgoedsector relevante wijzigingen. Dat is (i) dat de Wet Bibob op vastgoedtransacties waar de overheid partij bij is van toepassing is; en (ii) dat de definitie van het ‘zakelijk samenwerkingsverband’ is uitgebreid.