pagina afdrukken


Wetswijzigingen per 1 januari

Op 1 januari 2014 treedt (naar verwachting) onder meer de volgende wet- en regelgeving in werking: de Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen; de Warmtewet en de Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten ETS.

Op 1 januari 2014 treedt (naar verwachting) onder meer de volgende wet- en regelgeving in werking: de Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen; de Warmtewet en de Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten ETS.

Wij geven een korte toelichting.

De Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen introduceert een basisnet waarover gevaarlijke stoffen kunnen worden vervoerd. Voor rijkswegen, spoorwegen en belangrijke vaarwegen worden risicoplafonds vastgesteld. Er gelden (verplichte) veiligheidsafstanden tot deze transportroutes, waarmee gemeenten bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening moeten houden. Ook moet het vervoer van bepaalde aangewezen gevaarlijke stoffen via bepaalde routes lopen.

De Warmtewet roept voor bepaalde leveranciers van warmte een vergunningstelsel in het leven en er komt een maximumtarief voor de levering van warmte. Naast de traditionele warmteleveranciers, zoals stadsverwarmingsbedrijven, zullen bijvoorbeeld ook Woningcorporaties met de Warmtewet te maken krijgen. Jan Rube heeft over deze wet al eerder een uitgebreid artikel geschreven.

Bedrijven die veel energie verbruiken, betalen via hun elektriciteitsrekening voor zogeheten ‘emissierechten’. Om oneerlijke concurrentie met het buitenland te voorkomen wordt de Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten ETS in het leven geroepen waarmee deze hogere energierekening kan worden gecompenseerd. Deze subsidieregeling is onder meer bedoeld voor producenten van aluminium, staal, kunstmest of kunststoffen. De producent moet dan wel bereid zijn de energie-efficiëntie van zijn bedrijf te verbeteren en deelnemen aan meerjarenafspraken (dit kan tot 31 januari 2014). De subsidie kan worden aangevraagd tussen 1 januari 2014 en 28 februari 2014