pagina afdrukken


Workshop Warmtewet

Jan Rube heeft op 9 oktober 2014 naar aanleiding van zijn artikel in het tijdschrift Bouwrecht, �De Warmtewet en woningcorporaties: De (onbedoelde) gevolgen van de invoering van de Warmtewet voor woningcorporaties� een workshop gegeven bij de werkgroep Veilig & Gezond Wonen.

Jan Rube heeft op 9 oktober 2014 naar aanleiding van zijn artikel in het tijdschrift Bouwrecht, “De Warmtewet en woningcorporaties: De (onbedoelde) gevolgen van de invoering van de Warmtewet voor woningcorporaties” een workshop gegeven bij de werkgroep Veilig & Gezond Wonen.

Tijdens deze workshop ging Jan Rube in op de inhoud en de ontstaansgeschiedenis van de Warmtewet. Daarnaast besprak hij de implicatie van de Warmtewet voor woningbouwcorporaties. Tevens behandelde hij onder meer zaken omtrent het vastleggen van warmtelevering in overeenkomsten,  wie op grond van de Warmtewet als leverancier van warmte wordt beschouwd en wie verantwoordelijk is voor schade bij een eventuele storing in de warmtelevering.

De presentatie van Jan Rube is hier te raadplegen.

Heeft u zelf nog vragen over de Warmtewet neemt u dan contact op met Jan Rube via 020 654 96 44 of jrube@ga-law.eu