pagina afdrukken


Illegale bemiddelaar afval

Gaastra advocaten heeft in januari 2011 namens een afvalstoffenbedrijf een handhavingsverzoek gedaan tegen een illegale bemiddelaar die niet op de zogenoemde vihb-lijst (lijst van erkende vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars in afvalstoffen) stond en de markt verstoorde.

Gaastra advocaten heeft in januari 2011 namens een afvalstoffenbedrijf een handhavingsverzoek gedaan tegen een illegale bemiddelaar die niet op de zogenoemde vihb-lijst (lijst van erkende vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars in afvalstoffen) stond en de markt verstoorde. Deze bemiddelaar ontkende dat zijn bedrijf als bemiddelaar in de zin van de betrokken regeling kwalificeerde. Uiteindelijk heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij uitspraak van 8 april 2015 (201405435/1/A4) bepaald dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hier terecht tegen heeft opgetreden en dat dwangsommen zijn verbeurd en kunnen worden ingevorderd.