pagina afdrukken


Compliance

Het voldoen aan wet- en regelgeving is in toenemende mate van belang voor ondernemingen. Steeds vaker worden bedrijven in hun voortbestaan bedreigd indien zij op bepaalde terreinen niet aan wet- en regelgeving voldoen. De overheid treedt terug waar het gaat om actieve bemoeienis met de activiteiten van bedrijven, maar richt zich steeds meer op toezicht en handhaving. Steeds vaker heeft een juridisch probleem een vervolging of de weigering of het verlies van een vergunning tot gevolg. Dit geldt met name voor gevallen waarin sprake is van (beweerdelijke) strijd met milieu- en veiligheidsregels.