pagina afdrukken


Toezicht & handhaving

De overheid treedt op vele terreinen terug, maar dat geldt niet voor het uitoefenen van toezicht en handhaving. Het bedrijfsleven ervaart steeds meer en steeds strenger optreden door gemeente en provincie, maar ook door de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Inspectie SZW en andere toezichthouders zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Gaastra advocaten adviseert en procedeert over:

Per 1 april 2013 is de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA opgegaan in de nieuwe toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM).