pagina afdrukken


Klachtenregeling

Gaastra advocaten hanteert een kostenloze klachtenregeling. Het doel is elke eventuele klacht van een cliënt of een derde binnen een redelijke termijn (zo mogelijk binnen vier weken en eerder als dat kan) schriftelijk af te doen en de klager de gelegenheid te geven om (mondeling of schriftelijk) te worden gehoord. Wij menen dat dit van belang is voor de kwaliteit van de dienstverlening en het behoud van goede relaties met onze cliënten van wie velen al jaren met ons samenwerken.

Mr. A.H. Gaastra zal als klachtenfunctionaris optreden. Eventuele klachten over de bejegening of het werk van de advocaten van het kantoor kunnen bij hem worden ingediend via zijn e-mailadres (agaastra@ga-law.eu). Indien de klacht tegen hem is gericht zal de klacht inhoudelijk door een andere advocaat van het kantoor worden behandeld. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager wordt afgehandeld, kan de klachtenfunctionaris mediation voorstellen. Indien dat ook niet tot een bevredigende oplossing zou leiden, kan de klager er voor kiezen de klacht voor te leggen aan de bevoegde rechter.